Archinect
De Nieuwe Context

De Nieuwe Context

Maastricht, NL

anchor

Mergel woonhuis

Unieke kenmerken

Het bestaande woonhuis is een verwezenlijking van de fantasie en achtergrond van haar voormalige bewoners: een Friese typologie uit mergelsteen opgetrokken en gebouwd in de jaren 50. Aan ons was het de taak om van deze architectonische verzameling een leefbaar huis te maken. Een huis waar de nieuwe bewoners prettig kunnen leven.  Uiteraard zonder de unieke kenmerken van het huis te verliezen. De vensters, dakvormen, beglazing, etc. vormen het uitgangspunt voor de ingrepen die zijn gedaan.

Zitkamer & studieruimte
De bestaande aanbouw is getransformeerd tot volwaardige leefruimte met een zitkamer en studieruimte.  Om voor een helder onderscheid tussen oud en nieuw te zorgen is er voor gekozen om de nieuwe gevel met hout te bekleden.

Detaillering
De detaillering van de uitbouw is sober en eenvoudig zodat de decoratieve details van de hoofdbouw beter tot uitdrukking komen.

Glas in lood
In de bestaande situatie waren alle vensters uitgevoerd met glas in lood. In een voorstudie hebben we onderzocht op welke posities het glas in lood nog steeds wenselijk is en op welke posities meer daglichttoetreding gewenst is.

Vide
De nieuwe vide met stalen spiltrap zorgt voor zowel een visuele als fysieke verbinding tussen beide zitkamers.

www.denieuwecontext.nl/portfolio/mergel-woonhuis-berg-en-terblijt

 
Read more

Status: Built
Location: Berg, NL
Firm Role: Designer