Archinect
De Nieuwe Context

De Nieuwe Context

Maastricht, NL

anchor
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
13 more images  ↓

Inter-Esse

Inter-Esse

Inter-Esse is een ontwerpend onderzoek naar overgangen in de architectuur. 

Aanleiding hiervoor is het ongeschikt raken van eengezinswoningen uit vroegere tijden. Het onderzoek bevraagt welke nieuwe woonvorm gestalte kan geven aan meer gevarieerde huishouden-typen. Voor het onderzoek is het Limburgse Jekerdal als locatie gekozen. Een plek tussen stad en land. 

Hier wordt middels interventies met overgangsruimtes zoals de Trap, de Gang en de Hal een conviviaal woonhuis geconstrueerd. 

 

De overgang van stad naar land

De dichtheid van de bebouwing zorgt voor een barrière tussen het land en de stad. Door het openwerken van de gebouwde massa en het aanpassen aan de glooiing van het landschap, ontstaat er een natuurlijke overgang van stad naar land. De overgang is gerelateerd aan de oorspronkelijke bewoning en het gebruik van het heuvelland.

 

Onderzoek naar Gang, Hal & Trap

Het historisch typologisch onderzoek naar de Gang, de Hal en de Trap bestaat uit twee onderdelen:

1. 
Naar een verzameling van plattegronden die typologisch georiënteerd zijn.

2. 
Een beschrijving en interpretatie van deze plattegronden. In deze thesis zijn fenomenologische en typologische verbanden onderzocht.

 

Conviviaal Wonen

Conviviaal wonen is gebaseerd op diversiteit en individuele vrijheid. De conviviale woonvorm huisvest dit in de overgangsruimtes. Hier is plaats voor ontmoeting. 

Het woord conviviaal betekent letterlijk: samen-leven [con + vivere]

Meer informatie: http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse

 
Read more

Status: Unbuilt
Location: Maastricht, NL
Firm Role: Architect, Interior Architect

 
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/
http://www.denieuwecontext.nl/portfolio/inter-esse/