« back to Article

The Architecture of Photography - Conversation with Simona Rota

Ostalgia Tbilisi, Georgia Ministry of Highways and Transportation 2011©Simona Rota Placelessness Bucharest 2009 ©Simona Rota Ostalgia Bishkek, Kyrgyzstan Lenin Museum 2010 ©Simona Rota Ostalgia Bishkek Kyrgyzstan Victory Monument 2010 ©Simona Rota Ostalgia Yerevan, Armenia Residential Area 16th District 2011 ©Simona Rota Ostalgia Tbilisi, Georgia Central Aquatic Sports 2011 ©Simona Rota Ostalgia Almaty Kazakhstan Gazebo at the Center for Winter Sports Medeo 2010 ©Simona Rota Instant village Tenerife Island, Canaries New housing. 2010 ©Simona Rota Ostalgia Lake Sevan, Armenia Summer Holiday Home for Writers 2011 ©Simona Rota Ostalgia Issyk Kul Lake, Kyrgyzstan “Sputnik” Bosteri Beach Resort 2010 ©Simona Rota Placelessness La Peseta, Madrid 2010 ©Simona Rota Placelessness Avenida de las Américas, Madrid 2010 ©Simona Rota

Ostalgia Lake Sevan, Armenia Summer Holiday Home for Writers 2011 ©Simona Rota

Ostalgia Lake Sevan, Armenia Summer Holiday Home for Writers 2011 ©Simona Rota