« back to Article

Discovering Khidekel

Aero City, c.1964, Lazar Khidekel (Photomontage by WAI Think Tank) Sketch for a Futuristic City, 1928-32 Lazar Khidekel (Photomontage by WAI Thnk Tank)

Aero City, c.1964, Lazar Khidekel (Photomontage by WAI Think Tank)

Aero City, c.1964, Lazar Khidekel (Photomontage by WAI Think Tank)