« back to Article

How Do You Imagine The Skyscraper Of The Future?

Transpital Skyscraper - Honorable Mention 2016 Skyscraper Competition. Chen Linag, Jia Tongyu, Sun Bo, Wang Qun, Zhang Kai, Choi Minhye Times Squares Skyscraper - Honorable Mention 2015 Skyscraper Competition. Blake Freitas, Grace Chen, Alexi Kararavokiris Sand Babel Skyscraper - Honorable Mention 2014 Skyscraper Competition. Qiu Song, Kang Pengfei, Bai Ying, Ren Nuoya, Guo Shen Big Wood Skyscraper - Honorable Mention 2013 Skyscraper Competition. Michael Charters

Sand Babel Skyscraper - Honorable Mention 2014 Skyscraper Competition. Qiu Song, Kang Pengfei, Bai Ying, Ren Nuoya, Guo Shen

Sand Babel Skyscraper - Honorable Mention 2014 Skyscraper Competition. Qiu Song, Kang Pengfei, Bai Ying, Ren Nuoya, Guo Shen