Archinect
Karim Rashid Inc.

Karim Rashid Inc.

New York, NY

Previously Worked at Karim Rashid Inc. (1)