Archinect
De Guio Syvertsen Arkitekter

De Guio Syvertsen Arkitekter

Kristiansand, NO

anchor
Interior View
Interior View
3 more images  ↓

Gårdsrom - Tana Bru Church

The project has won the 4th price and the Honorable Mention in the competition.

Prosjektet består av en ny kirke med tilbygg. Disse er plassert inn i omgivelser der det allerede eksister et menighetshus. Kirken og tilbygget kobles til det eksisterende menighetshuset, slik at det skapes et nytt gårdsrom. Løsningen er dermed kostnad- og arealeffektiv samtidig som den gir rom for en “grønn lunge” i Tana. Det nye gårdsrommet er også ment som en offentlig møteplass som kan benyttes til diverse arrangementer, slik som kirkekaffe, julemarked og offentlige feiringer, eksempelvis 17. mai. Når det gjelder design og form er det hentet inspirasjon fra lokal og nordisk byggetradisjon. Trevare er blitt benyttet både som bære- og fasadekledningsmateriale. Kirkens volum og tak strekker seg mot himmelen der toppunktet er fasaden mot sør i kirkens sal. Denne veggen består utelukkende av glass, der lyset blir filtrert av tremateriale. Nye grupperom og administrasjon er en forlengelse av menighetshuset, mens vingen som knytter kirkens sal og tårn inneholder blant annet et sakristi, og har den vesentlige funksjon at et gårdsrom skapes som følge av deres eksistens. Kirketårnet kan sees når man krysser Tana, og gir dermed byen og omgivelsene et nytt landemerke. Det er derfor klart at nybygget, som består av tre deler som omfavner.

 
Read more

Status: Competition Entry
Location: Tana Bru, Norway

 
Plan
Plan
Night View
Night View
Day View
Day View