Archinect
YANG & Associates Group

YANG & Associates Group

Shenzhen, CN

anchor
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
9 more images  ↓

Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design

Project name: guangzhou minmetals wanyue tai A villa sample house

Location: panyu caotang village, guangzhou

Floor area: 445㎡

Design team: MSA

Main team: Lai guangshao, Huang yiren, Wang yuxin, Wu junyan

 
Read more

Status: Built
Location: Guangzhou Shi, CN

 
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design
Guangzhou minmetals wanyue tai villa sample room design